homestarsite
slogan
klaster

W trakcie realizacji

Jesteś w: tr Projekty tr W trakcie realizacji
1. „Wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku, magazynowania
i ponownego wykorzystania energii termicznej z wybitych mas formierskich” Program Operacyjny NORW.00.00.00

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku energii termicznej z wybitej masy formierskiej, która przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy Krakodlew S.A., wzrostu przychodów, zysku, a jednocześnie lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej oraz zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Wnioskodawca planuje wdrożyć wyniki projektu w ramach działania 1.4 PO IG, dotyczącego wsparcia projektów celowych w zakresie prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych pt. „Opracowanie nowatorskiej technologii kierunkowego odgazowania formy i kierunkowego krzepnięcia metalu” (POIG.01.04.00-12-116/12). Wdrożenie technologii odzysku ciepła z wybitej masy formierskiej wpłynie pozytywnie na cały proces technologiczny wytwarzania wielkogabarytowych odlewów.
Powyższy cel jest zgodny z celami ogólnymi Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, tj. do zmniejszenia ekonomicznych i społecznych dysproporcji w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem Programu jest podniesienie wartości dodanej oraz zrównoważony wzrost poprzez rozwój polskich przedsiębiorstw oparty na innowacjach.


logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Klaster - Innowacyjne odlewnictwo | 2011-2024
wizyt: 315113, on-line: 1