homestarsite
slogan
klaster

Koordynator

Jesteś w: tr Oferta tr Koordynator

Koordynator Klastra
Spółka TKO Modern Cast Sp. z o.o. istnieje od 2011 r, pełniąc rolę Koordynatora Klastra Innowacyjne Odlewnictwo. W współpracy z Partnerami Klastra zrealizowała projekty Badawczo-Rozwojowych, dzięki czemu zdobyła doświadczenie w realizacji specjalistycznych prac z zakresu odlewnictwa. W chwili obecnej zwiększa zakres swoich usług dla Członków Klastra.  


Usługa 1. Proces wyżarzania / obróbka cieplna odlewów / normalizacja

Proces obróbki cieplnej realizowany jest na piecu do wyżarzania produkcji czeskiej firmy Realistic. Urządzenie to jest największe w Polsce i jedne z największych w Europie pod względem wymiarów komory do przeprowadzania procesu.

Parametry urządzenia:

Maksymalna temperatura procesu: 1100 st. C
Nośność stołu: 50 Mg
Wymiary przestrzeni: [długość] 5500 mm x [szerokość] 5000 mm x [wysokość] 5000 mm
Krzywa obróbki cieplnej: dostarczona przez klienta lub możliwość opracowania w ramach odrębnej usługi przez Spółkę
Certyfikaty: przygotowujemy certyfikat potwierdzający zgodność przeprowadzonego procesu z zakładaną krzywą – Certyfikat obróbki cieplnej

Usługa 2. Proces oczyszczania strumieniowego odlewów ("śrutowania")Proces oczyszczania odlewów z wykorzystaniem urządzenia - oczyszczarki wirnikowo-pneumatycznej pozwala na przygotowanie najwyższej jakości powierzchni odlewów, usuwająć elementy stałe oraz zanieczyszczenia z masy formierskiej. Przygotowana powierzchnia jest gotowa do dalszych procesów. Urządzenie jest w pełni zautomatyzowane. Zbudowane jest z kabiny śrutowniczej oraz kabiny sterującej. Kabina śrutownicza to zespół urządzeń pneumatycznego oczyszczenia powierzchni metalowych i konstrukcji spawanych metodą strumieniowo-ścierną. Użycie tej metody powoduje opad śrutu na podłogę kabiny i za pomocą zgarniacza podłogowego śrut trafia do dołka zsypowego. 

Parametry urządzenia:

Wymiary odlewu (maksymalne):  Φ 3500 x 3500
Maksymalna masa odlewu (maksymalne): 30 Mg
Czyściwo: śrut staliwny lany lub nierdzewny (granulacja: 0,2 - 2 mm)
 

Usługa 3. Proces obróbki mechanicznej odlewów CNCProces obróbki mechanicznej z wykorzystaniem urządzenia CNC pozwala na obróbkę skrawaniem oraz wiercenie elementów wielkopowierzchniowych. System zmiennych noży tnących umieszczonych w głowicy pozwala na zachowanie wysokiej żywotności urządzenia. Jakość i dokładność skrawanej powierzchni dostosowana do wymogów norm klienta. Przewidywany okres wykonania dostosowany do wymagań klienta oraz aktualnym możliwości czasowych. Urządzenie pozwala na realizację określonych, zaprogramowanych procesów skrawania zindywidualizowanych do danego odlewu. Na życzenie klienta realizowana jest usługa współrzędnościowego pomiaru elementów obrabianych z wykorzystaniem sondy Rainshaw'a.
 

Parametry urządzenia:

Materiał: staliwo, żeliwo
Wymiary maksymalne: oś "x"- 7000 mm ( długość), oś "y" - 1000 mm (szerokość), oś "z" - 2500 mm (wysokość)
Maksymalne obciążenie: 30 Mg
Typ stołu: obrotowy

Usługa 4. Stabilizacja odlewów metodą obróbki wibracyjnej

Mobilny zestaw do realizacji procesu operacji odprężania wibracyjnego elementów metalowych pozwala szybko i jednoznacznie określić częstotliwości rezonansowe danych elementów oraz prowadzić go w sposób kontrolowany wraz z bieżącym zapisem parametrów przebiegu operacji odprężania. Usługa realizowana jest przez wyspecjalizowany zespół specjalistów - inżynierów.
Prowadzone są operacje odprężania wibracyjnego elementów metalowych. Szybko i jednoznacznie określana jest częstotliwość rezonansowa elementu oraz kontrolowany i dokumentowany przebieg operacji odprężania wibracyjnego.W wyniku zastosowania procesu, dany przedmiot metalowy przechodzi w zakres drgań rezonansowanych, co doprowadza do redukcji naprężeń wewnętrznych w tych elementach. Brak zastosowania procesu wibracyjnego odprężania może w efekcie doprowadzić w odlewie lub konstrukcji do:

  • Generowania pęknięć materiału
  • Naruszenia stabilności wymiarowej konstruckji
  • Powstawania odkształceń zwłocznych


Czas procesu (zmienny): ok. 3 godzin. 

Parametry urządzenia:

Maksymalny poziom obrotów: 12 000 obr./minutę. Zakres: 2,2 – 200 Hz.


W oparciu o doświadczenie, planowane jest w przyszłości poszerzenie oferty o wykorzystaniem energii wibracji do procesów odlewniczych.
 

Usługa 5. Badania termowizyjne procesów odlewniczych, hal, instalacji technologicznych i technicznych
Przeprowadzamy badania termowizyjne procesów odlewniczych, odlewów, hal, instalacji technologicznych i technicznych. Urządzenie najwyższej światowej klasy firmy FLIR. Dostosowana jest do najbardziej wymagających prac. Urządzenie ma dużą dokładność i czułość co umożliwia dokładne mierzenie nawet przy niewielkich różnicach temperatur. Możliwy jest tryb nagrywania rdiometrycznego w czasie rzczywistym, a rejestrowanie zdarzeń jest zapisywane i podlega analityce na specjalistycznym oprogramowaniu.  Szeroki zakres funkcji pomiarowych. Posiada funkcję Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX). Możliwa regulacja automatyczna ostrości obrazu w podczerwieni w trybie ciągłym.
 

Parametry urządzenia:

Rodzielczość detektora podczerwieni: 1024 x 768 px
Rodzielczosć MSX: 1024 x 768 px
Czułość termiczna / NETD: <25 mK przy +30 st.C
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości termowizyjnej: 1,3 m
Pole widzenia (FOV): 12 x 9

 

Usługa 6. Usługa symulacji i projektowania komputerowego procesów i produktów odlewniczych

Wykonujemy symulację i projektowanie komputerowe oraz opracowujemy technologię obróbki cieplnej (krzywa obróbki cieplnej). Wykorzystujemy oprogramowanie: Siemens NX, Magma, SolidEdge, SolidWorks oraz inne oprogramowanie niezbędne do zrealizowania procesu symulacyjnego na najwyższym możliwym poziomie. W zakresie usług możliwe jest również przygotowanie technologii obróbki cieplnej od strony technologicznej, bez jej wykonania. Wynikiem realizacji usługi będzie zdefiniowanie krzywej obróbki cieplnej. Prace projektowe wykonuje wykwalifikowana kadra inżynierska i naukowa, z długoletnim stażem oraz wielowariantowym podejściem do wyzwania.
 

Usługa 7. Opracowanie rozwiązań VR/AR/MR dla przemysłu odlewniczego


Spółka Modern Cast specjalizuje się w rozwoju technologii VR/AR/MR dla odlewnictwa pod względem: zaplecza sprzętowego, urządzeń (hardware) oraz aplikacji (software).
Technologie wirutalnej rzeczywistości/rozszerzonej rzeczywistości/ mieszanej rzeczywistości znajdują zastosowanie w procesach odlewniczych w następujących obszarach:

  • Edukacja pokolenia cyfrowego

Osoby wchodzące na rynek pracy, to osoby z pokolenia zdigitalizowanego, dla którego naturalnym narzędziem pozyskiwania wiedzy są urządzenia cyfrowe oraz mentalność ukształtowana w świecie gier oparta na mechanizmach grywalizacji. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się umiejętnościom i sposobom komunikacji nowego pokolenia, przemysł odlewniczu powinen sięgać do coraz to nowszych rozwiązań, pozwalających na szybkie zdobycie jak najwyższych kompetencji przez przyszłe pokolenie.

  • Podnoszenie kompetencji isteniejących kadr odlewniczych
  • Weryfikacja w warunkach VR projektów symulacji i projektowania komputerowego
  • Narzędzie marketignowe - zaprezentwoanie oferty produktowej i procesowej w odlewnictwie oraz na nowych rynkach
Dysponujemy własnym, samodzielnie konfigurowanym zapleczem sprzętowym dostosowanym do konkretnych zastosowań. Również samodzielnie opracowujemy aplikacje i rozwiązania dedykowane pod konkretne rozwiązania. Opieramy się na rozwiązaniach wysokowydajnościowych opartych o urządzenie VR - HTC VIVE. Przygotowaliśmy m.in. symulator procesów odlewniczych VR. 


 

Menu Oferta

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Klaster - Innowacyjne odlewnictwo | 2011-2024
wizyt: 315118, on-line: 1